Limit przychodów w najmie prywatnym

(30-08-2023) Przychody uzyskiwane z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Stawka podatku wynosi 8,5% od przychodów do wysokości 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej tej kwoty. Do końca czerwca 2023 r., w przypadku małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego, obowiązywały przepisy, według których górny limit 100 000 zł dotyczył łącznie obojga małżonków, niezależnie od tego, czy opodatkowywali swoje dochody ...

Więcej

Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie a podatek VAT

(08-08-2023) Wycofanie samochodu z firmy powinno być generalnie opodatkowane, jeżeli od zakupu tego pojazdu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Późniejsza sprzedaż tego samochodu, dokonywana z prywatnego majątku nie podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże pojawiają się spory dotyczące kwestii opodatkowania sprzedaży prywatnego samochodu, który był używany w działalności przedsiębiorcy, ale formalnie nie był uznawany za składnik majątku firmy. W takich ...

Więcej

Prowadzenie rozrachunków klienta na podstawie KPiR – praktyczne rozwiązania

(01-08-2023) Biuro rachunkowe odpowiedzialne za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów stoi przed poważnym wyzwaniem monitorowania rozrachunków dla swoich klientów. Choć formalnie nie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji należności i zobowiązań, z różnych powodów potrzeba ich ścisłego monitorowania. Pozniżej kilka istotnych kwestii na które należy zwrócić uwagę: korygowanie podatku VAT – jeśli klient opóźni uregulowanie zobowiązań, biuro rachunkowe musi ...

Więcej

Sprzedaż, darowizna poleasingowego samochodu

(20-07-2023) Sprzedaż samochodu. Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził regulacje dotyczące przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, który nie został wprowadzony do firmy. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 19 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, taki przychód należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. Według tych przepisów, do przychodów z działalności gospodarczej wlicza ...

Więcej

Dostawa towarów lub świadczenia usług na rzecz UE

(05-06-2023) Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – ...

Więcej

Najem prywatny

(02-06-2023) Definicja najmu prywatnego Umowa najmu regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego i oznacza umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W niniejszym artykule skupimy się na najmie nieruchomości. Biuro księgowe chcąc właściwie wyliczyć podatek należny z najmu, w pierwszej kolejności musi ustalić, czy przychody ...

Więcej

Zmiany w prawie pracy w 2023

(29-05-2023) Pod koniec kwietnia 2023 w życie weszło wiele nowych, kluczowych dla zatrudniających przedsiębiorców, przepisów dotyczących prawa pracy. Zmiany w głównej mierze obejmują: nowe uprawnienia pracownicze, modyfikację obecnych uprawnień, wprowadzenie dodatkowej ochrony przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Poniżej prezentujemy najbardziej kluczowe zmiany. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej Zgodnie z nowym art. 1481 Kodeksu ...

Więcej

Likwidacja spółki z o.o.

(14-03-2023) Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki z o.o. powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki zagranicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym ...

Więcej

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą rozliczać się za pomocą tzw. estońskiego CIT. Wybór ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) umożliwia odroczenie w czasie opodatkowania dochodu do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. Warunki jakie musi spełnić podatnik, aby skorzystać z tego rozwiązania: łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, ...

Więcej