Obniżona stawka podatku CIT w 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 05-01-2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. dochody osób prawnych, spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych mogą być opodatkowane według stawki 15%. Obniżona stawka podatku dotyczy: małych podatników (w 2017 r. status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł) […]

Więcej

Umowy zlecenia po nowemu od 1 stycznia 2017 r.

Żródło: biuro ksiegowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 29-12-2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zleceń lub świadczenia usługi wysokość wynagrodzenia będzie musiała zostać ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania […]

Więcej

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp. k., 25-11-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 17.03.2016 r. nr IPPB6/4510-57/16-3/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że Spółka nie uzyskuje nieodpłatnych świadczeń z tytułu pełnienia przez jej wspólników funkcji prezesa zarządu i prokurenta. Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Więcej

Prezenty przekazywane kontrahentom.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-11-2016 r. Jest już regułą, że firmy chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręczają (przekazują nieodpłatnie) prezenty. Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol. W świetle obowiązującego stanu prawnego, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie tych prezentów jest związane z prowadzoną ...

Więcej

Czy spółka może zapłacić podatek za wspólnika?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 09-11-2016 r. Na gruncie prawa podatkowego ciężar opłacania podatków spoczywa na podatniku. Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty i powinny być uiszczane przez podatnika z własnych środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2016 roku w myśl nowego przepisu art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez: małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, […]

Więcej

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 03-11-2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada sporo zmian w ustawie o VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy planowane zmiany: limit uprawniający do zwolnienia z VAT ma ulec podwyższeniu ze 150 000 zł do 200 000 zł. W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie przepisów ...

Więcej

Samochód pracownika w jazdach lokalnych.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 25-07-2016 r. Pracownik wykorzystujący prywatny samochód osobowy do celów służbowych może otrzymać zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. Strony mogą w umowie ustalić zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu będącego w posiadaniu danego pracownika w formie: miesięcznego ryczałtu albo na podstawie liczby faktycznie przejechanych ...

Więcej

Podatek liniowy z działalności gospodarczej.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 11.07.2016 r. Osoby fizyczne z tytułu osiąganych dochodów (przychodów) są obowiązane do zapłaty podatku dochodowego. W niektórych przypadkach podatnicy mogą decydować, w jakiej formie będą opłacać ten podatek. Taką możliwość mają m.in. osoby, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasadniczo dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu przy ...

Więcej

Moment powstania przychodu z umorzenia pożyczki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 05-07-2016 r. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 29 lutego 2016 r., nr DD6/033/414/SOH/12/PK-2087 uznał, że wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podatkowy i powstaje w dniu zawarcia umowy o umorzeniu. Przedsiębiorstwo wystąpiło o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych ...

Więcej