Bezpłatne noclegi dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 17-01-2017 r. Pokrycie przez Spółkę wydatków noclegów, kosztów związanych z przejazdami lub ich zwrot pracownikom mobilnym, w sytuacji gdyby zostały one uprzednio pokryte z ich prywatnych środków pieniężnych nie stanowi dla tych pracowników przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2016 r. numer ...

Więcej

Obniżona stawka podatku CIT w 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 05-01-2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. dochody osób prawnych, spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych mogą być opodatkowane według stawki 15%. Obniżona stawka podatku dotyczy: małych podatników (w 2017 r. status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczyła w 2016 r. kwoty ...

Więcej

Umowy zlecenia po nowemu od 1 stycznia 2017 r.

Żródło: biuro ksiegowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 29-12-2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zleceń lub świadczenia usługi wysokość wynagrodzenia będzie musiała zostać ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia ...

Więcej

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp. k., 25-11-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 17.03.2016 r. nr IPPB6/4510-57/16-3/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że Spółka nie uzyskuje nieodpłatnych świadczeń z tytułu pełnienia przez jej wspólników funkcji prezesa zarządu i prokurenta. Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Więcej

Prezenty przekazywane kontrahentom.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-11-2016 r. Jest już regułą, że firmy chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręczają (przekazują nieodpłatnie) prezenty. Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol. W świetle obowiązującego stanu prawnego, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie tych prezentów jest związane z prowadzoną ...

Więcej

Czy spółka może zapłacić podatek za wspólnika?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 09-11-2016 r. Na gruncie prawa podatkowego ciężar opłacania podatków spoczywa na podatniku. Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty i powinny być uiszczane przez podatnika z własnych środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2016 roku w myśl nowego przepisu art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez: małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, ...

Więcej

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 03-11-2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada sporo zmian w ustawie o VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy planowane zmiany: limit uprawniający do zwolnienia z VAT ma ulec podwyższeniu ze 150 000 zł do 200 000 zł. W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie ...

Więcej

Samochód pracownika w jazdach lokalnych.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 25-07-2016 r. Pracownik wykorzystujący prywatny samochód osobowy do celów służbowych może otrzymać zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. Strony mogą w umowie ustalić zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu będącego w posiadaniu danego pracownika w formie: miesięcznego ryczałtu albo na podstawie liczby faktycznie ...

Więcej

Podatek liniowy z działalności gospodarczej.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 11.07.2016 r. Osoby fizyczne z tytułu osiąganych dochodów (przychodów) są obowiązane do zapłaty podatku dochodowego. W niektórych przypadkach podatnicy mogą decydować, w jakiej formie będą opłacać ten podatek. Taką możliwość mają m.in. osoby, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasadniczo dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu ...

Więcej