Nasze usługi

Usługi doradcze

W ramach doradztwa oferujemy przedsiębiorcom następujące usługi:

  • zakładanie i przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji spółek
  • przekształcanie spółek
  • przygotowywanie profesjonalnych biznesplanów i analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • wycena przedsiębiorstw
  • wdrażanie w życie nowych projektów biznesowych
  • opracowanie optymalnych rozwiązań podatkowych i form prowadzenia działalności gospodarczej
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw