Limit przychodów w najmie prywatnym

(30-08-2023)

Przychody uzyskiwane z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Stawka podatku wynosi 8,5% od przychodów do wysokości 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej tej kwoty.

Do końca czerwca 2023 r., w przypadku małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego, obowiązywały przepisy, według których górny limit 100 000 zł dotyczył łącznie obojga małżonków, niezależnie od tego, czy opodatkowywali swoje dochody osobno czy też składali wspólne zeznanie podatkowe. To podejście budziło wątpliwości dotyczące równości traktowania małżonków wobec innych podatników.

Od 1 lipca 2023 r. ustawodawca wprowadził zmiany, które mają na celu wyeliminowanie tej wątpliwości. Zgodnie z nowymi przepisami, limit 100 000 zł jest teraz osobnym limitem dla każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie posiadający wspólność majątkową zdecydują się opodatkować swoje dochody z najmu prywatnego w całości przez jednego z nich, to górny limit przychodów do opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu wyniesie 200 000 zł. Powyższe zmiany dotyczą dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

To bezsprzecznie korzystna modyfikacja dla małżonków. Niemniej jednak, pojawiły się pewne wątpliwości w praktycznym stosowaniu przepisów, szczególnie w przypadku, gdy jeden z małżonków posiada osobny majątek, który również jest wynajmowany, obok majątku wspólnego. Jak wówczas obliczać limit przychodów, aby właściwie ustalić stawkę ryczałtu?

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów:

Małżonkowie mogą osiągać przychody z wynajmu zarówno ze składnika majątku wspólnego, jak i majątku odrębnego każdego z nich w ramach tzw. najmu prywatnego. Zasada jest taka, że każdy małżonek opłaca ryczałt od przychodów z najmu prywatnego według stawek 8,5% od przychodów do 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej 100 000 zł. Jednak, jeśli małżonkowie, którzy posiadają wspólność majątkową, zdecydują się złożyć oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem przez jednego z nich, to stawki te zmieniają się. W takiej sytuacji, stawka ryczałtu wynosi 8,5% od przychodów do 200 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej 200 000 zł. Jeśli natomiast jeden z małżonków, oprócz przychodów z wynajmu majątku wspólnego, osiąga także przychody z wynajmu osobnego składnika majątku odrębnego, to opłaca ryczałt według stawek 8,5% od przychodów do 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej 100 000 zł. Podczas obliczania limitu 100 000 zł, małżonek uwzględnia przychody z wynajmu składnika majątku wspólnego, na które złożono oświadczenie o opodatkowaniu przez jednego z małżonków.

Warto podkreślić, że ustawa o ryczałcie nie narzuca sposobu korzystania z tych limitów. Małżonkowie, którzy uzyskują dochody z wynajmu zarówno nieruchomości wspólnej, jak i nieruchomości stanowiącej ich osobny majątek, powinni opodatkowywać te przychody zgodnie z powyższymi zasadami, zachowując równocześnie indywidualne limity: 100 000 zł dla każdego z małżonków. Jeśli dochody z całego najmu są rozliczane przez jednego z małżonków, limit ten wzrasta do 200 000 zł.

Wynika z tego, że w sytuacji, gdzie jeden z małżonków rozlicza całą kwotę przychodów z wynajmu majątku wspólnego w ramach limitu 200 000 zł, a dodatkowo drugi małżonek ma osobny majątek odrębny (należący tylko do niego), który również jest wynajmowany, limit 200 000 zł dotyczy „całkowitego” dochodu z najmu, uwzględniając również przychody z wynajmu majątku odrębnego małżonka.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biuro rachunkowe Poznań.

Wróć do listy