Nasze usługi

Kadry i płace

Działania związane z zatrudnianiem oraz wynagradzaniem pracowników wymagają sporej uwagi. Należy bowiem dopilnować szeregu spraw, takich jak: różnego rodzaju rozliczenia, sporządzanie dokumentów, rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz wiele innych. Aby wesprzeć Cię w tej dziedzinie, proponujemy kompleksowe usługi, w ramach których możesz całkowicie lub częściowo powierzyć nam prowadzenie Twoich spraw kadrowo-płacowych. Dzięki naszemu wsparciu minimalizujesz koszty, a jednocześnie masz pewność, że zadbaliśmy o każdy aspekt. Twoje dokumenty są u nas bezpieczne, a kadry i płace nie muszą już zaprzątać Ci głowy. Możesz zająć się rozwojem swojego biznesu, a my dopilnujemy, aby wszystkie sprawy pracownicze przez cały czas były pod kontrolą.

Poza zleceniem nam między innymi: sporządzania i ewidencjonowania umów o pracę, aneksów i wypowiedzeń, sporządzania list płac, naliczania wynagrodzeń, rozliczania nadgodzin oraz przerw w pracy, możesz także skorzystać z fachowego doradztwa. Posiadamy bowiem dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy oraz ubezpieczeń. Chętnie pomagamy zoptymalizować kadry i płace w przedsiębiorstwach naszych Klientów i podpowiadamy najlepsze rozwiązania w kontekście zatrudniania i rozliczania pracowników. Jesteśmy także dobrym wsparciem w czasie inspekcji i kontroli urzędów czy organów i instytucji państwowych. Nasze kompetencje stanowią pomoc dla wielu przedsiębiorców. Chociaż siedzibą naszego biura rachunkowego jest Poznań, świadczymy usługi na terenie całego kraju i poza jego granicami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych działań.

W ramach kompleksowych usług administracji kadr i płac proponujemy:

 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych
 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych i zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i ewidencja: umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy
 • sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji, informacji miesięcznych oraz rocznych do PFRON
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych i płacowych