Sprzedaż, darowizna poleasingowego samochodu

(20-07-2023)

Sprzedaż samochodu.

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził regulacje dotyczące przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, który nie został wprowadzony do firmy. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 19 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, taki przychód należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej.

Według tych przepisów, do przychodów z działalności gospodarczej wlicza się także przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przychód z takiej działalności powstaje nawet w przypadku, gdy składniki zostały wcześniej wycofane z działalności gospodarczej, jednak między dniem wycofania a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Zasady te mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r.

W przypadku sprzedaży samochodu, który nie został wprowadzony do firmy i był wcześniej wykupiony z leasingu, podatnik będzie mógł zaliczyć kwotę wykupu z leasingu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taki wydatek ma związek z przychodami z działalności gospodarczej i nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 tej samej ustawy. Podatnik powinien rozpoznać ten koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym doszło do sprzedaży samochodu.

sprzedaż samochodu polisingowego

Darowizna samochodu a podatek VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK, darowizna dokonana po wykupie samochodu z leasingu nie podlega opodatkowaniu VAT, o ile podatnik nie odliczył VAT od momentu wykupu i nie wykorzystywał pojazdu do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wcześniej podatnik wykorzystywał samochód na potrzeby swojej firmy na podstawie umowy leasingu, co umożliwiało mu odliczanie podatku VAT od rat leasingowych i związanych z eksploatacją pojazdu kosztów. Po upływie okresu leasingu podatnik dokonał wykupu samochodu, jednak nie zaliczył tego wydatku do kosztów podatkowych ani nie odliczył VAT od faktury wystawionej przez leasingodawcę. Ponadto od momentu wykupu samochodu, podatnik nie wykorzystywał i nie planował wykorzystywać go do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie dokonał również zakupu części składowych, które wpłynęłyby na trwały wzrost wartości pojazdu.

Z uwagi na przedstawione okoliczności oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, organ podatkowy orzekł, że darowizna samochodu osobowego, który wcześniej został wykupiony od leasingodawcy, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. W tej sytuacji, podatnik działający jako osoba fizyczna przekaże samochód osobowy będący jego majątkiem prywatnym, wykorzystując prawo do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem czynność darowizny samochodu osobowego nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biuro rachunkowe Poznań.

 

 

 

Wróć do listy