Kalkulator wyboru formy opodatkowania.

Źródło: AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Udostępniamy kalkulator, który umożliwi wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania po zmian podatkowych z 1 lipca 2022 r. Podaj swoje miesięczne przychody oraz koszty, a w wyniku kalkulatora otrzymasz swoje miesięczne zarobki na rękę.   Pobierz plik: Kalkulator wyboru formy opodatkowania  

Więcej

Kalkulatory kredytowe

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Prowadząc firmę musimy zadbać o źródła jej finansowania. Bez środków finansowych, nawet najlepsze pomysły na prowadzenie biznesu, pozostaną tylko na papierze. Podstawowym zewnętrznym źródłem finansowania działalności gospodarczej jest kredyt bankowy. Ze względu na cele finansowania, kredyty udzielane przedsiębiorcom przez banki, możemy podzielić na obrotowe i inwestycyjne. Kredyt obrotowy ...

Więcej

Kalkulator kosztów zatrudnienia.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować całkowite koszty pracy, uwzględniając różne formy zatrudnienia pracownika. Kalkulator płac oblicza wynagrodzenia netto, koszty składek ZUS finansowanych przez płatnika i ubezpieczonego. Kalkulator umożliwia porównanie kosztów wynagrodzenia, uwzględniając zatrudnienie na podatwaie umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie. Aplikacja została wykonany w formie ...

Więcej

Kanwa strategii.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Kanwa strategii to zarówno schemat diagnostyczny, jak i schemat działań zmierzających do zbudowania silnej strategii twojej firmy. Pozwala uchwycić aktualną sytuację w znanej przestrzeni rynkowej i zrozumieć, jakie są najważniejsze czynniki konkurencji w branży ze względu na produkty i usługi. Aplikacja została wykonana w formie skoroszytu arkusza programu Microsoft Excel. Określ ...

Więcej

Kalkulator odsetek podatkowych.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Kalkulator wylicza kwotę odsetek od zaległości podatkowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Aplikacja została wykonana w formie skoroszytu arkusza programu Microsoft Excel.   Pobierz plik: Kalkulator odsetek podatkowych  

Więcej

Rachunek przepływów pieniężnych.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych jest bardzo istotnym, a często niedocenianym elementem sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania posiadają wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu (wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowości). Głównym celem sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jest ustalenie zmian, jakie nastąpiły w stanie środków ...

Więcej

Kryzys w firmie – szansa czy tylko zagrożenie?

Źródło: biuro rachunkowe AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. W sytuacjach kryzysowych w firmie reagujemy bardzo różnie. Albo ogarnia nas paraliż, albo lekceważymy zagrożenia, licząc na to, że jakoś to będzie. Dla jednych kryzys jest szansą na zmianę, dla innych obroną starego. Czy możemy pozostać na tym samym poziomie myślenia, na którym byliśmy przed kryzysem, czy musimy zmienić sposób naszego myślenia? Sprawdź czy dasz sobie radę ...

Więcej

Leasing finansowy.

Źródło: biuro księgowe w Poznaniu, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Ustawa o rachunkowości stanowi, iż w przypadku gdy umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 tej ustawy, wówczas przedmiot umowy leasingu wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego (leasingodawcy). Jeżeli umowa leasingu ...

Więcej

Sprawdź wiarygodność swojego partnera biznesowego.

Źródło: biuro księgowe AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Udostępniamy punktowy model oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa opracowany w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN przez zespół pod kierunkiem E. Mączyńskiej. W naszej opinii, najskuteczniejszy model prognozowania upadłości firm działających na polskim rynku. Przedstawiony model klasyfikuje przedsiębiorstwa z trafnością powyżej 95%. Udostępniony model oceny zagrożenia upadłością jest jednym z siedmiu ...

Więcej