Nasze usługi

Projekty inwestycyjne

Nowe projekty inwestycyjne są motorem rozwoju każdej firmy. Pozwalają zachować innowacyjność, a przez to uzyskać przewagę nad konkurencją. Dzięki projektom inwestycyjnym można osiągnąć wysoki wzrost wartości firmy, ale podejmując błędne decyzje, można również doprowadzić do jej upadku.

Dlatego tak ważny jest właściwy wybór realizowanych projektów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu dokonujemy profesjonalnej oceny efektywności ekonomicznej realizowanych projektów inwestycyjnych. Wydajemy jasne rekomendacje dotyczące zasadności realizacji lub odrzucenia projektu. Maksymalizujemy pozytywne efekty, minimalizujemy straty.

Przygotowujemy analizy projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw już funkcjonujących (corporate finance) oraz nowych firm powołanych do realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego (project finance). Wskazujemy najbardziej efektywne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i aktywnie uczestniczymy w procesie ich pozyskania. W trakcie realizacji projektu trafnie identyfikujemy powstałe ryzyka i przedstawiamy działania zabezpieczające. Zamawiając w naszej firmie analizę projektu inwestycyjnego, Twoja firma otrzymuje:

  • ocenę opłacalności – odpowiedź na pytanie: „czy projekt inwestycyjny przyczyni się do wzrostu wartości firmy?”
  • ocenę ryzyka – odpowiedź na pytanie: „czy przy zmianie warunków działania projekt będzie racjonalny i finansowo wykonalny?”
  • ocenę wpływu wyborów decyzyjnych na wartość projektu – odpowiedź na pytanie: „jak zmiana zarządzanie projektem w stosunku do działań zaplanowanych przełoży się na jego racjonalność?”
  • ocenę wykonalności finansowej – odpowiedź na pytanie: „czy firma, która zamierza realizować określony projekt inwestycyjny ma wystarczające środki finansowe lub jest w stanie je pozyskać?”