Nasze usługi

Rachunkowość

Zakres usług świadczonych w obszarze księgowości:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • doradztwo w zakresie wdrażania systemów księgowych
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • kontrola należności i zobowiązań
  • tworzenie systemów raportowania i sprawozdawczości (wg indywidualnych potrzeb Klienta)
  • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych
  • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych