Zapytanie

Ankieta ma charakter poufny, a wszelkie zawarte w niej informacje słowne i dane liczbowe zostaną wykorzystane jedynie dla potrzeb sporządzenia stosownej oferty.

  1. Dane identyfikacyjne (pola wymagane)

  * - pola wymagane
  * Pełna nazwa jednostki:
  * Telefon:
  * Przedstawiciel firmy do kontaktów:
  * E-mail:
  * Forma organizacyjna:

  2. Dane finansowe

  Zakres prowadzonej działalności:
  Rodzaj ewidencji księgowej:
  Płatnik podatku VAT TakNie
  Orientacyjna ilość dokumentów sprzedaży w miesiącu:
  Orientacyjna ilość dokumentów zakupu w miesiącu:
  Zatrudnienie (ilość etatów):
  Przeciętna liczba umów (zleceń,o dzieło) w miesiącu:
  Dostawy wewnątrzwspólnotowe w miesiącu:
  Nabycia wewnątrzwspólnotowe w miesiącu:
  Kasy fiskalne:TakNie
  Eksport/Import w miesiącu:
  Orientacyjna liczba umarzanych środków trwałych:
  Przeciętna liczba zapisów w raporcie kasowym w miesiącu:
  Przeciętna liczba zapisów w wyciągu bankowym w miesiącu:
  Ulgi inwestycyne, fundusze unijne, dotacje:TakNie
  Uwagi: