Najem prywatny

(02-06-2023)

Definicja najmu prywatnego

Umowa najmu regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego i oznacza umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W niniejszym artykule skupimy się na najmie nieruchomości.

Biuro księgowe chcąc właściwie wyliczyć podatek należny z najmu, w pierwszej kolejności musi ustalić, czy przychody te osiągane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy jako osobne źródło przychodów. Jeśli przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nie jest najem nieruchomości albo podatnik jest osobą prywatną, a nie przedsiębiorcą, mamy do czynienia z najmem prywatnym.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu prywatnego

Od początku 2023 roku przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. Nie ma już zatem możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła według skali podatkowej. Przepisy przejściowe umożliwiały to tylko do końca 2022 roku.

Ryczałt regulowany jest przepisami ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychodem u wynajmującego jest kwota czynszu opłacana przez osobę korzystającą z przedmiotu najmu, dlatego też podpisując umowę najmu warto oddzielić kwotę należną za oddanie rzeczy, w tym przypadku nieruchomości, od kwoty czynszu, który później podlega wpłacie na konto np. spółdzielni administrującej budynkiem.

Przychód nie polega pomniejszeniu o koszty i powstaje w dniu faktycznego otrzymania należności, dlatego warto przekazać do księgowości potwierdzenie otrzymanego przelewu. Zadaniem biura rachunkowego jest obliczenie kwoty do zapłaty za miesiąc lub kwartał i przekazywanie podatnikowi informacji o sumie należnej do wpłaty na mikrorachunek podatkowy.

Stawka ryczałtu w najmie prywatnym zależy od kwoty przychodów:najem prywatny

  • 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł
  • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł

Podatnik uzyskujący w 2023 roku przychody z tytułu najmu prywatnego nie musi dokonywać żadnego zgłoszenia.
Po zakończonym roku podatkowym ryczałt rozliczany jest poprzez wysłanie przez biuro rachunkowe Poznań do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-28.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Jeśli wynajmujący prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, to najem wykazywany jest w tym samym pliku JPK_VAT, w którym rozliczana jest powadzona działalność.
Stawka podatku VAT zależy od typu lokalu jaki jest wynajmowany:

  • wynajem lokali użytkowych opodatkowany jest stawką 23%
  • wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym jest zwolniony z podatku VAT.
Wróć do listy