Dywidenda od spółki to przychód akcjonariusza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2010-06-18 r. Autor: Łukasz Zalewski   Prawo do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej przysługujące akcjonariuszowi, jest przychodem z działalności gospodarczej, który może być opodatkowany 19-proc. PIT. W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1626/09) orzekł, że dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej stanowi jego opodatkowany przychód z działalności ...

Więcej

Odliczenie podatku naliczonego od samochodów osobowych nie narusza norm unijnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-06-2010 r. W dniu 9 czerwca 2010 r. NSA wydał wyrok, w którym uznał, iż zawarte w ustawie VAT ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od samochodów osobowych nie naruszają norm unijnych. Sprawa odliczania podatku naliczonego od samochodów osobowych rozpoczęła się od wydanego przez ETS wyroku w sprawie Magoora (C-414/07). ETS  stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne ...

Więcej

W strefach ekonomicznych firmy nie płacą PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-06-2010 r. Autor: Ewa Konderak   Osoby prowadzące działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą przez 10 lat korzystać ze zwolnienia z podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/415-222/10/MR). W ocenie organu, zapisy ustawy o podatku dochodowym, art. 12 ust. 2 ustawy o strefach oraz § 8 rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy stanowią ...

Więcej