Trudno wyliczyć przychód z pakietów medycznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r.   Pracownik, któremu firma wykupiła dostęp do opieki lekarskiej, uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Trzeba go opodatkować. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10). Zdaniem Sądu pierwszej instancji, stanowisko organów podatkowych jest nieuprawnione w świetle art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Przepis ten wymaga, w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń, aby zostały ...

Więcej

Odsetki odliczamy dopiero po zapłacie.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r. Autor: Łukasz Pikus   Przedsiębiorca nie może zaliczyć odsetek do kosztów w roku, w którym te odsetki zostały naliczone. Decyduje moment zapłaty. Tak orzekł WSA w Łodzi 7 maja 2010 r. (I SA/Łd 194/10). WSA stwierdził jednak, że skoro bezsporny jest fakt zapłacenia odsetek w 2005 r., to przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że należy je zaliczyć do kosztów ...

Więcej

Fiskus kwestionuje wydatki na podwyższenie kapitału.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r. Autorka: Patrycja Malesza   Skoro przychody z emisji akcji nie są opodatkowane, wydatków związanych z ich otrzymaniem nie można zaliczyć do kosztów. Potwierdził to NSA w wyroku z 7 maja 2010 r. (II FSK 2145/08). Zdaniem sądu emisja akcji podejmowana jest w celu rozwoju spółki i zabezpieczenia jej działalności jako źródła przychodów. Spółka, uzyskując nowe środki na podwyższenie kapitału, zwiększa ...

Więcej

Fuzja nie uchyla interpretacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 18-06-2010 r. Autor: Konrad Piłat   Spółka przejmująca skorzysta z ochrony wynikającej z odpowiedzi dla przejmowanego podmiotu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 czerwca 2010 r. (sygn. III SA/Wa 99/10).

Więcej

Dywidenda od spółki to przychód akcjonariusza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2010-06-18 r. Autor: Łukasz Zalewski   Prawo do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej przysługujące akcjonariuszowi, jest przychodem z działalności gospodarczej, który może być opodatkowany 19-proc. PIT. W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1626/09) orzekł, że dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej stanowi jego opodatkowany przychód z działalności ...

Więcej

Odliczenie podatku naliczonego od samochodów osobowych nie narusza norm unijnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-06-2010 r. W dniu 9 czerwca 2010 r. NSA wydał wyrok, w którym uznał, iż zawarte w ustawie VAT ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od samochodów osobowych nie naruszają norm unijnych. Sprawa odliczania podatku naliczonego od samochodów osobowych rozpoczęła się od wydanego przez ETS wyroku w sprawie Magoora (C-414/07). ETS  stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne ...

Więcej

W strefach ekonomicznych firmy nie płacą PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-06-2010 r. Autor: Ewa Konderak   Osoby prowadzące działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą przez 10 lat korzystać ze zwolnienia z podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/415-222/10/MR). W ocenie organu, zapisy ustawy o podatku dochodowym, art. 12 ust. 2 ustawy o strefach oraz § 8 rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy stanowią ...

Więcej