Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie a podatek VAT

(08-08-2023)

Wycofanie samochodu z firmy powinno być generalnie opodatkowane, jeżeli od zakupu tego pojazdu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Późniejsza sprzedaż tego samochodu, dokonywana z prywatnego majątku nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jednakże pojawiają się spory dotyczące kwestii opodatkowania sprzedaży prywatnego samochodu, który był używany w działalności przedsiębiorcy, ale formalnie nie był uznawany za składnik majątku firmy. W takich przypadkach przedsiębiorca mógłby odliczać 50% kwoty VAT od kosztów związanych z użytkowaniem samochodu, a także uwzględniać 20% tych wydatków jako koszty podatkowe.

Poglądy organów podatkowych w tej kwestii nie są jednolite. Niektóre z nich uważają, że sprzedaż prywatnego samochodu przedsiębiorcy, który był wykorzystywany w firmie, powinna być objęta opodatkowaniem VAT.

Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w odpowiedzi na to zagadnienie, wskazując:

  • na gruncie ustawy o VAT sprzedaż – pozostającego w majątku prywatnym właściciela – samochodu osobowego, który był wykorzystywany w sposób mieszany w firmie (np. w drodze użyczenia), nie podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów potwierdza, że w przypadku sprzedaży pojazdu z majątku prywatnego, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT, wyprowadzonego wcześniej z działalności gospodarczej i niewykorzystywanego w tej działalności po wyprowadzeniu do majątku prywatnego, sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
  • w przypadku przekazania pojazdu na cele prywatne, jeżeli odliczeniu podlegał VAT od części składowych pojazdu, przy czym odliczeniu nie podlegało samo nabycie pojazdu, przekazanie do majątku powinno zostać opodatkowane, podstawą opodatkowania będzie wartość części składowych. Uznanie, że właściciel w odniesieniu do konkretnej czynności działa jak podatnik VAT, wymaga każdorazowo oceny odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.
  • w przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu podatkiem VAT. Jednocześnie kompleksowej oceny wymagają ustalenia jednoznacznego opisu stanu faktycznego, w tym charakteru ponoszonych wydatków związanych z użytkowaniem w działalności gospodarczej pojazdu pozostającego w majątku prywatnym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biuro rachunkowe Poznań.

Wróć do listy