Nowy plik JPK-VAT z deklaracją.

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. Dla dostawy towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”, towarów, o których mowa ...

Więcej

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Dnia 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż ...

Więcej

Mikropożyczka z Funduszu Pracy.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego ...

Więcej

Ochrona miejsc pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przedsiębiorcy, przysługują także środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń ...

Więcej

Zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Pakiet antykryzysowy przewiduje zwolnienie płatników składek z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy: płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i byli zgłoszeni przed dniem 1 lutego 2020 r.; płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, ...

Więcej

Pakiet dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął w dniu 28.03.2020 r. ustawę mającą ochronić gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Prezentujemy Państwu rozwiązania zawarte w ustawie jak i w rozporządzeniach wykonawczych, łagodzące obowiązki podatkowe i składkowe w stanie epidemii. Ustawa przewiduje następujące rozwiązania: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; ...

Więcej

Czym się charakteryzuje – dobre biuro rachunkowe?

Znalezienie odpowiedniego biura rachunkowego to poważne wyzwanie. Powierzenie innym osobom swoich firmowych danych i dokumentów wymaga zaufania — warto sprawdzić dokładnie potencjalną księgowość. Czy wiesz, co powinno wyróżniać dobre biuro rachunkowe? Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu Przetwarzanie danych to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, wymagające zastosowania najwyższej jakości procedur ochronnych. Dlatego zanim wybierzesz konkretną księgowość, dowiedz się więcej ...

Więcej

Biała lista podatników od 1 września 2019 r.

Weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek zachowania należytej staranności podatnika VAT. W celu ułatwienia weryfikacji kontrahenta od 1 września 2019 r. weszła w życie biała lista podatników zawierająca informacje o podatnikach VAT. Biała lista podatników to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Jest ona prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i będzie aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Biała lista ma zawierać informacje ...

Więcej

Obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności.

Od 1 listopada 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy split payment (mechanizm podzielnej płatności). Zostaną nim objęte faktury, w których kwota należności ogółem będzie przekraczać 15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów, usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15.000 ...

Więcej