Zmiany w płatnościach od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 20-06-2016 r. Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opublikowana 4 czerwca 2016 r., zmienia limity płatności gotówkowych dla transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub ...

Więcej

Towary handlowe otrzymane w formie darowizny.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 23-05-2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-125/16/ZK uznał, że wartość towarów otrzymanych w formie darowizny nie może być kosztem podatkowym. Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który otrzymał w formie darowizny od swojej matki działkę. Następnie dokonał przygotowania ...

Więcej

Przychody z dzierżawy znaku towarowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-05-2016 r. Przychód z tytułu umowy dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-170/16/ZK wskazał, że opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ...

Więcej

Czy od pożyczki zapłacisz PCC ?

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-04-2016 r. Umowa pożyczki jest jedną z czynności prawnych podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Została bowiem wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy ustawy zawierają jednak także wykaz czynności niepodlegających podatkowi i zwolnionych od tego podatku. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. b tejże ustawy nie podlegają temu ...

Więcej

Studia w kosztach firmy.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 12-04-2016 r. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na sfinansowanie studiów podyplomowych swojego pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Koszty tego typu nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym ...

Więcej

Zakup okularów dla pracownika w kosztach firmy.

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-04-2016 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy ...

Więcej

Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Więcej

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki: jest zbywalny, przedstawia wartość ekonomiczną, może być ujęty w bilansie jako aktywo Wkładem ...

Więcej

Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ...

Więcej