Dywidenda od spółki to przychód akcjonariusza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2010-06-18 r.
Autor: Łukasz Zalewski

 

Prawo do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej przysługujące akcjonariuszowi, jest przychodem z działalności gospodarczej, który może być opodatkowany 19-proc. PIT. W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1626/09) orzekł, że dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej stanowi jego opodatkowany przychód z działalności gospodarczej.

Wróć do listy