Odliczenie podatku naliczonego od samochodów osobowych nie narusza norm unijnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-06-2010 r.

W dniu 9 czerwca 2010 r. NSA wydał wyrok, w którym uznał, iż zawarte w ustawie VAT ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od samochodów osobowych nie naruszają norm unijnych. Sprawa odliczania podatku naliczonego od samochodów osobowych rozpoczęła się od wydanego przez ETS wyroku w sprawie Magoora (C-414/07). ETS  stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne z klauzulą stałości, ale w zakresie, w jakim pogarszają sytuację podatników. Jednakże to sądy krajowe powinny oceniać czy w danym wypadku nastąpiło takie pogorszenie.

W ocenie NSA zaś regulacja zawarta w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku aut osobowych nie rozszerzyła zakresu ograniczeń w odliczeniu VAT. Wręcz przeciwnie, zdaniem NSA, ograniczenia te zostały zmniejszone. Brak jest jeszcze uzasadnienia do powyższego wyroku NSA. Wydaje się jednak, że o tym czy podatnik ma prawo odliczać podatek naliczony od zakupionego samochodu będzie decydować porównanie spełniania norm samochodu ciężarowego przed i po akcesji. Jeśli z tytułu nabycia danego samochodu przed 1 maja 2004 r. podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości a prawo to nie przysługiwało natomiast w odniesieniu do tego samochodu po 1 maja 2004 r. wówczas należy uznać, iż zachodzi naruszenie Dyrektywy.

Wróć do listy