Odsetki odliczamy dopiero po zapłacie.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r.
Autor: Łukasz Pikus

 

Przedsiębiorca nie może zaliczyć odsetek do kosztów w roku, w którym te odsetki zostały naliczone. Decyduje moment zapłaty. Tak orzekł WSA w Łodzi 7 maja 2010 r. (I SA/Łd 194/10). WSA stwierdził jednak, że skoro bezsporny jest fakt zapłacenia odsetek w 2005 r., to przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że należy je zaliczyć do kosztów właśnie w tym roku. Sąd wyjaśnił również, że księgi zostały uznane za nierzetelne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a nie ordynacji podatkowej. Choć art. 6 ustawy o rachunkowości może świadczyć o niekonsekwencji ustawodawcy, to należy pamiętać, że czym innym jest podatkowa, a czym innym księgowa kategoria kosztów. Sąd uznał, że zapłata odsetek już po zakończeniu 2004 r. nie może wpływać na zobowiązanie podatkowe z tego roku. Stwierdził też, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone nie tylko zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ale także w taki sposób, by umożliwiały prawidłowe obliczenie kwoty podatku.

Wróć do listy