Fiskus kwestionuje wydatki na podwyższenie kapitału.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r.
Autorka: Patrycja Malesza

 

Skoro przychody z emisji akcji nie są opodatkowane, wydatków związanych z ich otrzymaniem nie można zaliczyć do kosztów. Potwierdził to NSA w wyroku z 7 maja 2010 r. (II FSK 2145/08). Zdaniem sądu emisja akcji podejmowana jest w celu rozwoju spółki i zabezpieczenia jej działalności jako źródła przychodów. Spółka, uzyskując nowe środki na podwyższenie kapitału, zwiększa możliwości prowadzenia działalności przynoszącej przychody podlegające opodatkowaniu. Z tego powodu koszty emisji akcji należy uznać za koszty podatkowe. Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną. NSA podzielił stanowisko fiskusa i uchylił wyrok. Jego zdaniem jeżeli przychodów z emisji akcji nie można zaliczyć do przychodów podatkowych, to wydatków związanych z ich otrzymaniem nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Wróć do listy