Kanwa strategii.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o.

Kanwa strategii to zarówno schemat diagnostyczny, jak i schemat działań zmierzających do zbudowania silnej strategii twojej firmy. Pozwala uchwycić aktualną sytuację w znanej przestrzeni rynkowej i zrozumieć, jakie są najważniejsze czynniki konkurencji w branży ze względu na produkty i usługi. Aplikacja została wykonana w formie skoroszytu arkusza programu Microsoft Excel.

Określ kluczowe czynniki konkurencyjności rynku, na którym działa twoja firma. Wytypowanym firmom dla każdego kluczowego czynnika przypisz notę. Wyższa nota oznacza, że firma oferuje więcej. W przypadku ceny, wyższa nota oznacza, że firma oferuje wyższą cenę. Zbuduj strategiczny profil firm konkurencyjnych. Zobacz jak na tym tle wypada twoja firma. W celu rekonstrukcji dotychczasowej logiki twojej branży, odpowiedz na cztery pytania:

  • który czynnik uznawany w branży za kluczowy można wyeliminować
  • który czynnik można zredukować poniżej standardów panujących dotychczas w branży
  • który czynnik należy wzmocnić znacznie powyżej obowiązujących dzisiaj standardów
  • jakie czynniki, które do tej pory nie były w branży brane pod uwagę, należy stworzyć

Pobierz plik: Kanwa strategii

 

kanwa strategii biuro ksiegowe w poznaniu

Wróć do listy