Sprawdź wiarygodność swojego partnera biznesowego.

Źródło: biuro księgowe AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o.

Udostępniamy punktowy model oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa opracowany w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN przez zespół pod kierunkiem E. Mączyńskiej. W naszej opinii, najskuteczniejszy model prognozowania upadłości firm działających na polskim rynku. Przedstawiony model klasyfikuje przedsiębiorstwa z trafnością powyżej 95%. Udostępniony model oceny zagrożenia upadłością jest jednym z siedmiu modeli opracowanych przez ten zespół. Przy jego konstrukcji wykorzystano 45 wskaźników charakteryzujących rentowność, płynność, poziom zadłużenia, sprawność operacyjną oraz dynamikę wzrostu przedsiębiorstw. Model został poddany przez ich autorów weryfikacji na zbiorze kontrolnym składającym się z 48 firm. Ostateczną wersję modelu przedstawimy w załączonym pliku.

 

Pobierz plik: Model oceny

 

model oceny przygotowany przez biuro rachunkowe w poznaniu

Wróć do listy