Limit przychodów w najmie prywatnym

(30-08-2023) Przychody uzyskiwane z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Stawka podatku wynosi 8,5% od przychodów do wysokości 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki powyżej tej kwoty. Do końca czerwca 2023 r., w przypadku małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego, obowiązywały przepisy, według których górny limit 100 000 zł dotyczył łącznie obojga małżonków, niezależnie od tego, czy opodatkowywali swoje dochody ...

Więcej

Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie a podatek VAT

(08-08-2023) Wycofanie samochodu z firmy powinno być generalnie opodatkowane, jeżeli od zakupu tego pojazdu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Późniejsza sprzedaż tego samochodu, dokonywana z prywatnego majątku nie podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże pojawiają się spory dotyczące kwestii opodatkowania sprzedaży prywatnego samochodu, który był używany w działalności przedsiębiorcy, ale formalnie nie był uznawany za składnik majątku firmy. W takich ...

Więcej

Prowadzenie rozrachunków klienta na podstawie KPiR – praktyczne rozwiązania

(01-08-2023) Biuro rachunkowe odpowiedzialne za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów stoi przed poważnym wyzwaniem monitorowania rozrachunków dla swoich klientów. Choć formalnie nie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji należności i zobowiązań, z różnych powodów potrzeba ich ścisłego monitorowania. Pozniżej kilka istotnych kwestii na które należy zwrócić uwagę: korygowanie podatku VAT – jeśli klient opóźni uregulowanie zobowiązań, biuro rachunkowe musi ...

Więcej