Dostawa towarów lub świadczenia usług na rzecz UE

(05-06-2023) Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – ...

Więcej

Najem prywatny

(02-06-2023) Definicja najmu prywatnego Umowa najmu regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego i oznacza umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W niniejszym artykule skupimy się na najmie nieruchomości. Biuro księgowe chcąc właściwie wyliczyć podatek należny z najmu, w pierwszej kolejności musi ustalić, czy przychody ...

Więcej