Likwidacja spółki z o.o.

(14-03-2023) Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki z o.o. powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki zagranicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym ...

Więcej