Mikropożyczka z Funduszu Pracy.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego ...

Więcej