Mieszkania z niższym, a pasy zieleni z wyższym VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28-09-2011 r.

Przy budowie mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezwiązaną z częścią mieszkalną należy stosować różne stawki podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Ministerstwu Finansów, że w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz infrastrukturą techniczną zewnętrzną należy stosować odrębne stawki VAT. Niższą stawką 7 proc. (obecnie 8 proc.) można opodatkować tylko roboty związane z częścią mieszkalną, natomiast w pozostałym zakresie do wykonania infrastruktury poza blokami należy stosować stawkę wyższą 22 proc. (obecnie 23 proc.). Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej wydanej na wniosek dewelopera.

Spółka budowlana chciała objąć niższym VAT całość robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowej. Byłyby to budynki wielorodzinne, położone na parterze budynku miejsca postojowe i lokale użytkowe oraz infrastruktura techniczna zewnętrzna czyli przyłącza kanalizacyjne, oświetlenie terenu, chodniki, parkingi oraz pasy zieleni. Z tym nie zgodził się minister finansów.

Organ uznał, że stawka niższa ma zastosowanie, tylko jeśli chodzi o budowę mieszkań, miejsc postojowych i przyłączy znajdujących się w obrębie budynku mieszkalnego. Stanowisko to zostało potwierdzone przez sądy rozpatrujące skargę dewelopera. Sędzia NSA Marek Kołaczek podkreślił, że możliwość stosowania stawki niższej do całości robót wygasła z końcem 2007 roku wraz z utratą mocy przepisu przejściowego. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1387/10

Wróć do listy