Zbycie ulepszeń da zysk podatkowy.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-02-2012 r.

W wyroku oddalającym skargę kasacyjną fiskusa Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wartość niezamortyzowanych nakładów na obcy środek trwały może być kosztem uzyskania przychodów (II FSK 1452/10). W spornej sprawie umowa najmu nieruchomości uległa rozwiązaniu i podatnik nie zdążył w całości zamortyzować nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość.

Po zakończeniu najmu podatnik zawarł z właścicielem nieruchomości porozumienie w sprawie wzajemnych rozliczeń wydatków poczynionych na ulepszenia. Zdaniem NSA uzgodnione porozumienie spowodowało, że nastąpiło odpłatne zbycie nakładów. To potwierdza prawo do spornych kosztów podatkowych.

Wróć do listy