Nowe zasady CIT przy dochodach ze zbycia akcji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 05-08-2010 r.

Dochód ze zbycia udziałów i akcji w celu umorzenia nie powinien być traktowany jako dochód z udziału w zyskach osoby prawnej. Komisja Przyjazne Państwo przyjęła wczoraj nowe propozycje zmiany przepisów ustawy o CIT. Jedną z nich jest zmiana zasad opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia.

Obecnie jest on zaliczany do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza że podlega opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika (spółkę). Rozwiązanie to jednak budzi wątpliwości. Zbywający nie zna zamiarów nabywcy akcji, a nabywca (spółka) nie jest w stanie zidentyfikować sprzedającego.

Problem ma rozwiązać zmiana kwalifikacji dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia. Byłby on traktowany jako dochód ze zbycia udziałów (akcji). W rezultacie byłby on ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19-proc. podatkiem.

Wróć do listy