Kontrakt w ramach firmy nie jest zyskiem z działalności.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-06-2010 r.

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wynika tak z interpretacji ministra finansów z 31 maja 2010 r. (DD2/033/95/KBF/10/403)

Wróć do listy