Wydatki na flagi nie będą kosztem uzyskania przychodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17-08-2010 r.

Spółka, która kupiła flagi, aby uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej, nie może poniesionych na ten cel wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup flag narodowych. W analizowanej przez izbę sprawie po katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem ogłoszono w kraju tygodniową żałobę. W związku z tym spółka kupiła flagi.

Zostały one umieszczone na czas trwania żałoby na budynku należącym do środków trwałych firmy. Stołeczna izba przypomniała, że zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny możliwości zaliczenia zakupu flag narodowych do kosztów uzyskania przychodu będzie miało określenie, czy te koszty zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Według warszawskiej izby poniesione przez spółkę koszty nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wydatki te zatem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r. (nr IPPB5/423-255/10-4/PS).

Wróć do listy