Likwidacja spółki w Luksemburgu opodatkowana w Polsce.

Źródło: Rzeczpospolita, 31-08-2011 r.

Dochody z umorzenia pewnych klas udziałów oraz likwidacji luksemburskiej spółki na gruncie polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią dywidendy w rozumieniu art. 10 umowy polsko-luksemburskiej ani dochodu kapitałowego, o którym mowa w art. 13 ust. tej umowy. Podlegają więc opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 umowy, mającą zastosowanie do dochodów inaczej nie kwalifikowanych.

Wyroki WSA w Warszawie sygnatury akt: III SA/Wa 296/11 i III SA/Wa 297/11.

W przytaczanych orzeczeniach, WSA w Warszawie zajął odmienne od dotychczasowego stanowisko (wyroki WSA w Warszawie z 7 lutego 2011 r., III SA/Wa 1383/10 oraz III SA/Wa 1384/10). Stawia to pod znakiem zapytania pewność stosowania prawa podatkowego w Polsce, w odniesieniu do podatników działających w międzynarodowe struktury inwestycyjne. Orzeczenia pozostają nieprawomocne, można więc oczekiwać, że sprawy ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Wróć do listy