Handel wierzytelnościami rozliczamy poza firmą.

Źródło: Rzeczpospolita, 24-06-2010 r. autor: Przemysław Wojtasik

Przedsiębiorca, który skupuje i egzekwuje albo sprzedaje wierzytelności, nie może rozliczać przychodów z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2010 r. (II FSK 47/09).

Spór dotyczył interpretacji, o którą wystąpił wspólnik spółki cywilnej. Zajmuje się ona m.in. zakupem wierzytelności w celu ich windykacji lub też dalszej odsprzedaży. Zdaniem wspólnika przychody z tego tytułu zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Usługi mają bowiem charakter pośrednictwa finansowego, a nadto są wykonywane w ramach spółki cywilnej, realizującej w ten sposób cel gospodarczy. Fiskus stwierdził jednak, że nabywca wierzytelności uzyskuje przychody z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. 

Wróć do listy