Od pożyczki firma nie zawsze zapłaci daninę.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-11-2010 r.

Coraz więcej firm, szukając sposobu na optymalizację, pyta we wnioskach o interpretacje, jaki skutek podatkowy ma wystawienie weksla. Fiskus potwierdza, że wystawienie weksla własnego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. To dlatego, że ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających tej daninie (art. 1). Wymienia m.in. umowy sprzedaży i pożyczki oraz umowy spółki. Emisja i sprzedaż weksla zaś nie zostały w tym katalogu uwzględnione. Są więc korzystniejsze dla firm.

Wróć do listy