Kiedy mija czas na odmowę nowych warunków pracy i płacy?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k., 18-11-2015 r.

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, może odmówić ich przyjęcia przed upływem połowy okresu wymówienia. Pismo pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

W przypadku okresu wypowiedzenia oznaczonego w miesiącach jego bieg rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, natomiast przy okresie wypowiedzenia oznaczonym w tygodniach jego bieg rozpoczyna się w poniedziałek. Jak obliczyć dzień, w którym upływa połowa okresu wypowiedzenia? Kodeks Pracy niestety nie zawiera przepisów, które tę kwestię regulują. Należy się posiłkować przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

umowa z biurem rachunkowym w Poznaniu

 

I tak, przy miesięcznym okresie wypowiedzenia, termin półmiesięczny jest równy 15 dniom, a więc pierwsza połowa miesiąca upływa zawsze 15 dnia miesiąca, od którego liczy się okres wypowiedzenia. Powyższa zasada dotyczy każdego miesiąca, niezależnie od liczby jego dni. Przykładowo, jeżeli pracownikowi przysługuje trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia i pracodawca zaproponuje temu pracownikowi nowe warunki pracy i płacy w dni 5 marca, pracownik może odmówić ich przyjęcia najpóźniej 15 maja.

Przy dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, który biegnie od poniedziałku do soboty w następnym tygodniu, połowa okresu wypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym przypadku należy się posiłkować art. 115 KC. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracownik może zatem złożyć jeszcze w poniedziałek. Oczywiście taka sama zasada obowiązuje w przypadku miesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 15 dzień miesiąca przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. Jeżeli pracodawca nie pouczył pracownika o odmowie przyjęcia zmienionych warunków pracy lub płacy do połowy okresu wypowiedzenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wróć do listy