Zły dług objęty ulgą można sprzedać.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-11-2010 r.

Warunek, że wierzytelność, w stosunku do której można skorzystać z ulgi w VAT, nie może być uregulowana ani zbyta, dotyczy tylko momentu do dnia korekty podatku należnego. Po tej dacie wierzytelność może być sprzedana innej osobie, co nie powoduje po stronie zbywcy obowiązku ponownej korekty kwoty podatku należnego.

Tak orzekł WSA w Warszawie 3 listopada 2010 r. (III SA/Wa 444/10).

Wróć do listy