Jakie są podatkowe skutki ugody.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-07-2011 r.

Kwota zapłacona po porozumieniu z kontrahentem, które ma ograniczyć wydatki firmy, jest kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z orzecznictwa, ale fiskus często nie akceptuje tego stanowiska. Jednym z ostatnich wyroków dotyczących tego problemu jest nieprawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 czerwca 2011 (I SA/Po 342/ 11).

Uchyliło ono interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2011 (ILPB3/423-848/10-2/GC). Zdaniem sądu błędny jest pogląd izby skarbowej, że wydatki poniesione poniesione w celu uniknięcia strat nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Wróć do listy