Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-07-2011 r.

Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca, jako wynagrodzenie za zbycie udziałów w celu ich umorzenia, nie powoduje powstania przychodu u spółki. Wypłacając wspólnikowi wynagrodzenie poprzez świadczenie w naturze, spółka nie otrzymuje bowiem w zamian żadnego ekwiwalentu majątkowego.

Tak orzekł WSA w Poznaniu 9 czerwca 2011 (I SA/Po 220/11). We wniosku o interpretację przepisów podatkowych spółka wskazała, że planuje obniżenie kapitału zakładowego poprzez wykupienie części udziałów w celu ich umorzenia. Nie wie, czy będzie posiadała odpowiednią ilość środków finansowych, więc planuje wypłacić wspólnikowi wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów poprzez świadczenie w naturze polegające na przeniesieniu prawa do nieruchomości (chce zastosować instytucję świadczenia w miejsce wykonania – datio in solutum).

Wróć do listy