Wymiana udziałów bez PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 13-07-2011 r.

Osoba fizyczna, która wnosi udziały w spółce z jednego kraju UE w zamian za udziały w innej unijnej spółce, nie musi płacić PIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przepisy dotyczące opodatkowania wymiany udziałów określone w art. 8 ust. 1 dyrektywy 90/434/EWG powinny być implementowane nie tylko do ustawy o CIT (co Polska uczyniła), ale również do ustawy o PIT.

Przepis stanowi, że w czasie łączenia, podziału lub wymiany udziałów przydział papierów wartościowych reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej, akcjonariuszowi spółki przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe, reprezentujące kapitał tej ostatniej spółki, nie stanowi podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariusza. Jak wyjaśnił wczoraj WSA, akcjonariuszem może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. W efekcie takiej wymiany akcjonariusz nie zapłaci podatku dochodowego. Sąd wyjaśnił, że powyższy przepis dotyczy sytuacji, gdy wymiana udziałów dotyczy spółek posiadających siedziby na terenie różnych krajów, np. Polski i Francji.

Przepisu nie można stosować w przypadku, gdy wymiana udziałów dotyczy spółek posiadających siedzibę na terytorium Polski. W omawianej sprawie przepisu nie można więc zastosować. Skarżący, osoba fizyczna, posiada bowiem akcje w polskiej spółce i zamierza je wnieść do innej spółki, holdingowej, która również ma siedzibę w Polsce, w zamian za udziały w tej spółce. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2811/10

Wróć do listy