Towary handlowe otrzymane w formie darowizny.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 23-05-2016 r.

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-125/16/ZK uznał, że wartość towarów otrzymanych w formie darowizny nie może być kosztem podatkowym.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który otrzymał w formie darowizny od swojej matki działkę. Następnie dokonał przygotowania tej działki, jako działki budowlanej i zakwalifikował ją jako towar handlowy, który zostanie sprzedany wraz z wybudowanym na tej działce budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Zdaniem podatnika wartość działki niezabudowanej, wniesionej jako towar handlowy do działalności gospodarczej, która została otrzymana w drodze darowizny, winna być określona według wartości rynkowej na podstawie przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna stanowić koszt uzyskania przychodu.

towary biuro księgowe w Poznaniu

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika. W opinii organu podatkowego jeżeli nabycie działki nastąpiło w drodze darowizny (nieodpłatnie), to jej wartość nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie zostanie spełniona przesłanka poniesienia wydatku, wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego wartość otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej towar handlowy w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie może być uwzględniona przy ustalaniu dochodu z tej działalności gospodarczej. Organ podatkowy uznał, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki związane z przygotowaniem przedmiotowej działki, jako działki budowlanej.

Ponadto organ podatkowy uznał, że art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na który powołuje się podatnik w przedstawionym we wniosku stanowisku, nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem przepis ten dotyczy sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego nabytego w formie darowizny.

Wróć do listy