Przychody z dzierżawy znaku towarowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-05-2016 r.

Przychód z tytułu umowy dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-170/16/ZK wskazał, że opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W ocenie organu podatkowego przychody uzyskiwane z odpłatnego udostępniania znaku towarowego przez podatnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącego działalności gospodarczej, kwalifikowane są do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe.

znak towarowy biura rachunkowego

Powyższe stanowisko potwierdza zdanie Ministerstwa Finansów wg. którego: „(…) przychód uzyskany z korzystania ze znaku towarowego, w tym także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia rodzaj umowy, w oparciu o którą (umowa licencji w świetle przepisów Prawo własności przemysłowej, czy też umowa dzierżawy w świetle Kodeksu cywilnego) udostępnienie to nastąpi. (…). Przychody z tytułu praw majątkowych, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego dochód z praw majątkowych łączy się z pozostałymi dochodami.

Wróć do listy