Szkoły językowe zwolnione z VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24-09-2010 r.

Sejm utrzymał w piątek zwolnienie z VAT dla usług nauczania języków obcych. Wprowadzono też zmianę, która ma uniemożliwić producentom pieczywa i ciastek o długim terminie ważności nadużywanie preferencyjnej stawki VAT, zarezerwowanej dla wyrobów świeżych. Za uchwaleniem przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o VAT głosowało 419 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Posłowie wprowadzili siedem poprawek zarekomendowanych przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Zgodnie z jedną z nich, zwolnione od podatku mają być usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z nimi związane. Resort finansów proponował pierwotnie, aby ze zwolnienia mogły korzystać tylko szkoły, które uzyskają specjalną akredytację. Inna przyjęta poprawka ma uściślić przepisy dotyczące opodatkowania obniżoną stawką pieczywa i ciastek.

Zgodnie z obecnymi zasadami, z preferencji korzystają: „pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. Podczas debaty nad projektem nowelizacji poseł Stanisław Stec z Lewicy zwrócił uwagę, że regulacje te są obecnie bardzo nadużywane. Według wprowadzonych przez Sejm przepisów, obniżona stawka będzie miała zastosowanie do pieczywa, ciastek i wyrobów ciastkarskich, których termin do spożycia nie przekracza 14 dni. Kolejna poprawka zakłada zwolnienie z VAT usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu takich usług i zarządzenia kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Podobne zwolnienie dotyczy usług udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz pośrednictwo w takich usługach.godnie z ustawą wykaz towarów i usług zwolnionych z VAT zostanie przeniesiony z załącznika do treści ustawy o VAT. Zasadniczym celem przygotowanej przez MF noweli jest dostosowanie ustawy o VAT do dyrektywy unijnej. Przepisy ustawy oraz załączniki do niej mają uwzględniać nomenklaturę oraz symbole statystyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Zmiana pozwoli podatnikom podatku VAT na prowadzenie jednolitych zasad ewidencjonowania, zarówno dla potrzeb podatku od towarów i usług, jak i dokumentacji statystycznej. Nowelizacja przewiduje ponadto odejście od identyfikowania towarów i usług za pomocą klasyfikacji statystycznej, szczególnie usług zwolnionych z podatku.

Zgodnie z ustawą wykaz towarów i usług zwolnionych z VAT zostanie przeniesiony z załącznika do treści ustawy o VAT. Według MF nowela zakłada odejście od zasady pełnego identyfikowania towarów i usług za pomocą klasyfikacji statystycznych. Klasyfikacje będą wykorzystywane w sytuacji, gdy przepisy ustawy bezpośrednio się do nich odwołują, na przykład przy określeniu zasady opodatkowania obniżonymi stawkami podatku.

Wróć do listy