Wydatki na szkolenia pracowników będą kosztem podatkowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 26-08-2010 r.

Jeśli spółka opłaca pracownikom szkolenia, które są związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, mogą one stanowić jej koszty uzyskania przychodów.Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak firma powinna rozliczać wydatki ponoszone na szkolenia dla pracowników. W analizowanej przez izbę sprawie, spółka w celu poprawy efektywności swoich działań zamierza kierować pracowników na szkolenia, za które poniesie pełny koszt.

Szkolenia będą związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaną pracą. Bydgoska izba podkreśliła, że obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Wydatki na szkolenie pracowników podmiotu gospodarczego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, jeżeli mają wpływ na wielkość osiągniętego przychodu podatnika i związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2010 r. (nr ITPB3/423-229/10/PST).

Wróć do listy