Skup długów w celu windykacji nie podlega VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-03-2012 r.

Nabycie na własne ryzyko wierzytelności trudnych nie jest odpłatną usługą.Wczoraj poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie VAT od obrotu wierzytelnościami. Sąd uznał, że nabycie trudnych wierzytelności na własne ryzyko i we własnym imieniu w celu windykacji nie jest odpłatną usługą i nie podlega VAT.

Pod warunkiem, że różnica między wartością nominalną tych wierzytelności a ceną ich sprzedaży odzwierciedla ich rzeczywistą ekonomiczną wartość w chwili sprzedaży. Swoje rozstrzygnięcie sąd oparł na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 października 2011 r. w niemieckiej sprawie C-93/10. Orzeczenie NSA zmieni praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych, które często traktowały wszelkie transakcje na wierzytelnościach jako usługę i zwykle nakazywały opodatkowanie jej podstawową stawką VAT – mówi Joanna Rudzka, menedżer zespołu VAT w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Tymczasem sytuacje te należy różnicować. Joanna Rudzka dodaje jednak, że brak opodatkowania VAT może oznaczać konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest prawomocny. Sygnatura akt I FPS 5/11.

Wróć do listy