Urząd skarbowy dba o nasze zdrowie

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 24-08-2017 r.

Urząd skarbowy dba o nasze zdrowie psychiczne jak i fizyczne. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 04-08-2017 r., sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.208.2017.1.AM potwierdził, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na saunę dla pracowników.

 

pracownicy biura rachunkowego poznań

Z pytaniem wystąpiła spółka z branży informatycznej. Tłumaczyła, że pracownicy spółki są narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami. Zdaniem spółki pracownicy są w szczególności narażeni na schorzenia związane z układem krążenia, wadami postawy, znaczącym pogorszeniem się wzroku. Nie bez znaczenia w ocenie pytającej spółki jest poziom stresu związany z pracą pod presją czasu. W ocenie spółki korzystanie z sauny wpływa korzystnie na samopoczucie pracowników i ich zdrowie fizyczne. Pracownik utrzymujący dobrą kondycję fizyczną oraz psychiczną wg. Wnioskodawcy jest bardziej wydajny, pracuje szybciej, popełnia mniej błędów jest potencjalnie mniej konfliktowy, ma lepszy kontakt z zespołem. Zdaniem spółki, biorąc powyższe pod uwagę wydatki na urządzenie oraz wyposażenie sauny oraz na jej bieżące utrzymanie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko spółki i wskazał, iż kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze. Koszty pracownicze związane są ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą, mają pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na urządzenie i wyposażenie sauny przyczynią się do poprawy kondycji fizycznej oraz pośrednio również psychicznej pracowników, a tym samym poprawiają jakość pracy oraz wydajność osób zatrudnionych, co ma – w sposób pośredni – wpływ na przychody Wnioskodawcy.

Wróć do listy