Nie ma daniny od przekąsek w czasie imprezy.

Źródło: Rzeczpospolita, 04-10-2011 r.

Przychód z tytułu pozostawionych do dyspozycji nieodpłatnych świadczeń musi być zindywidualizowany. Jeśli nie można określić konkretnej kwoty, to pracownik nie płaci PIT. Nie powstaje bowiem wtedy przychód w rozumieniu podatku dochodowego.

Spółka planuje imprezę, w której będzie mógł uczestniczyć każdy pracownik. Płacona przez spółkę cena za jej organizację została określona ryczałtowo, niezależnie od rzeczywistej ilości uczestników. Jednocześnie nie będzie możliwe określenie, który z pracowników pojawi się na imprezie. Tym bardziej niemożliwe jest sprawdzenie, ile zje i wypije każdy pracownik. Spółka złożyła wniosek o interpretację, aby dowiedzieć się, czy w takiej sytuacji po stronie pracowników powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PIT i czy spółka zobowiązana będzie odprowadzać zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Jej zdaniem taki przychód nie powstanie, bo nie ma możliwości wyliczenia jego rzeczywistego wymiaru. Organ podatkowy nie zgodził się z taką interpretacją. Jego zdaniem przychód powinien być wyliczony przez podzielenie ceny imprezy przez liczbę pracowników, którzy będą mogli wziąć w niej udział. Sąd nie podzielił argumentacji fiskusa. Wyrok WSA w Krakowie z 19 września 2011 (I SA/Kr 1113/11).

Wróć do listy