Wydanych nagród nie trzeba rejestrować w kasie fiskalnej.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2010 r.

Przekazanie nagród w ramach programu lojalnościowego nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym nie musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Tak orzekł WSA w Poznaniu 17 czerwca 2010 r. (I SA/ Po 288/10).

Wróć do listy