Faktura pro forma nie wywołuje żadnych skutków w VAT.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Gofin

W związku ze zmianami w zakresie fakturowania, jakie obowiązują od 1 stycznia 2013 r., pojawiły się wątpliwości, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia br. faktura pro forma pozostaje poza regulacjami ustawy o VAT. Wątpliwości te powstały dlatego, że obecnie faktura nie musi już zawierać oznaczenia „FAKTURA VAT” ani nawet „FAKTURA”. Za fakturę może być zatem uznany każdy dokument, który zawiera wszystkie elementy, jakie faktura powinna zawierać.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:
(…) Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Wróć do listy