Premie pieniężne trzeba dokumentować fakturami korygującymi.

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 13-07-2012 r.

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12) w sprawie premii pieniężnych ujednolica zasady rozliczania tych zdarzeń. W świetle ww. uchwały premie pieniężne udzielane kontrahentom za osiągnięcie określonego poziomu obrotów lub dokonywanie płatności w terminie, powinny być traktowane jako rabat do wcześniejszych transakcji.

Pomimo, że wielu podatników posiada indywidualne interpretacje dokumentowania premii fakturą VAT lub notą, już teraz podatnicy powinni dążyć do ujednolicenia rozliczeń premii, zgodnie z przywołaną uchwałą. Warto również dodać, że powyższa uchwała tych interpretacji nie uchyla. Czekamy na ruch ministra finansów.

Wróć do listy