Miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług pozyskiwania personelu.

Źródło: Gazeta Podatkowa, 02-07-2010 r.

Usługa polegająca na oddelegowaniu pracowników do pracy na terenie Polski świadczona na rzecz kontrahenta zagranicznego, który w Polsce nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności, a jedynie jest zarejestrowany w Polsce do celów podatku VAT, podlega opodatkowaniu na terenie kraju, w którym usługobiorca tych usług posiada siedzibę.

Wróć do listy