Przekazanie towarów na potrzeby pracownicze.

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000094, 13-06-2011 r.

Zarówno przekazanie jak i zużycie towarów może być dokonane na rzecz pracowników oraz osób trzecich. W przypadku przekazań i zużyć na rzecz pracowników istnieją dwa rodzaje przekazań i zużyć: na cele osobiste pracowników oraz na cele pracownicze. Podkreślić należy, iż cel osobisty wskazuje na charakter niezwiązany z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi.

Z kolei towarem przekazywanym lub zużywanym dla potrzeb pracowniczych jest towar, który ma na celu wywiązanie się z obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych. Zakup (wytworzenie) towarów na cele BHP (oraz inne do których zobowiązuje pracodawcę Kodeks pracy lub przepisy szczególne) i przekazanie ich pracownikom ma szczególny charakter.

Pracodawca na podstawie przepisów jest obowiązany do przekazania na rzecz pracowników towarów mających zaspokajać ich potrzeby pracownicze (np. mydło, ręczniki papierowe, strój roboczy). Tak więc nie jest to czynność opodatkowana. Również w przypadku zużyć np. kawy, herbaty, napojów nie jest to czynność opodatkowana – pracodawca w tym przypadku wykonuje swój obowiązek wobec pracowników.

Jest to zużycie na potrzeby pracownicze. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż przekazanie i zużycie na potrzeby pracownicze ma zastosowanie tylko w stosunku do obecnych pracowników. Nie dotyczy to np. zleceniobiorców jak również członków zarządu.

Na marginesie należy znaczyć również, iż zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla pracowników, ich małżonków oraz kontrahentów jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne świadczenie usług. Pracodawca nie ma obowiązku organizacji tego typu imprez.

Wróć do listy